เกี่ยวกับเว็บไซต์


banner-about.jpgระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (E-learning) คืออะไร? ทำไมถึงจำเป็นต่อการศึกษา


การเข้าสู่ยุคของดิจิทัลไม่เพียงแต่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนการใช้ชีวิตของผู้คนเท่านั้น แต่ยังมีการนำไปใช้ประยุกต์ใช้กับการศึกษา

โดยพลิกโฉมจากการสอนแบบเดิมให้กลายเป็นรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้น และผู้เรียนเองก็ยังสามารถเข้าถึงการเรียนรู้เหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย

ผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต

การเรียนรู้ที่ว่านี้คือ ระบบ E-learning สื่อการเรียนรู้ที่ได้ทำลายกรอบการเรียนรู้แบบเดิมๆ

และทำให้กลายเป็นการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ไร้พรมแดน


ทำไมถึงต้องใช้ระบบ E-learning?


การเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning นั้นมีความแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนแบบเดิมอย่างชัดเจน

ที่จากเดิมต้องเรียนในช่วงเวลาตามตารางเรียน และบางครั้งเกิดการรบกวนจากสภาพแวดล้อม ทำให้ได้สาระการเรียนรู้ไม่ครบถ้วน

การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์จึงเข้ามาช่วยลบข้อเสียในส่วนนี้

icon sucess icon fail icon time over icon lesson